Stevenshof Tandartsen

Stevenshof Tandartsen vandaag geopend van Gesloten i.v.m. vakantie

Intake-consult

Wanneer u voor het eerst onze praktijk bezoekt is het belangrijk dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft. Op die manier kunnen we al uw gegevens correct opnemen in uw patiëntendossier. 

 

Bij het eerste bezoek krijgt u van ons een gezondheidsvragenlijst. We zijn namelijk graag op de hoogte van uw medische achtergrond en medicijngebruik. In een groot aantal gevallen heeft dit gevolgen voor de tandheelkundige behandelingen of invloed op de mondgezondheid, ook bij ziektebeelden of medicatie die ogenschijnlijk niets met de mond te maken hebben. Alleen als we volledig op de hoogte zijn kunnen we u verantwoorde zorg bieden. Als er iets verandert in uw gezondheid worden we daar graag van op de hoogte gesteld. We zullen u hier ook regelmatig naar vragen. Als u medicatie gebruikt, wilt u dan een recent medicatieoverzicht van uw apotheek meebrengen?

 

De eerste afspraak duurt 20 tot 30 minuten. Hierbij zal de tandarts met u de gezondheidsvragenlijst doornemen, uw tandheelkundige geschiedenis bespreken en de huidige status van uw mond en gebit opnemen. Als er geen recente röntgenfoto’s zijn dan zal de tandarts deze maken om een compleet beeld van uw gebit te krijgen. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om tot een goed behandelplan te komen. Het kan zijn dat hiervoor een aparte afspraak gemaakt moet worden. 

 

Het behandelplan zal in samenspraak met u opgesteld worden. Indien van toepassing kunt u hierbij uit meerdere opties kiezen. De tandarts zal u uitleggen waarom een gewenste optie wel of juist niet mogelijk is in uw situatie. 

 

Bij bedragen boven de 150 euro krijgt u een kostenbegroting. Ook bij lagere bedragen kunt u hier altijd om vragen. 

Intake-consult

Bezoek

Ina Boudier-Bakkerplein 3, 2331 HE Leiden

Bel 071 531 49 17

vandaag geopend van Gesloten i.v.m. vakantie