Stevenshof Tandartsen

Stevenshof Tandartsen vandaag geopend van Gesloten i.v.m. vakantie

Informatie over behandelingen

Voor informatie over behandelingen kunt u de volgende websites raadplegen:

 

www.allesoverhetgebit.nl
Een website vol informatie van tandartsen voor patiënten, een initiatief van de grootste Nederlandse beroepsorganisatie voor tandartsen, de KNMT.  

 

www.ivorenkruis.nl

Veel informatieve folders over preventie en behandelopties. 

 

www.tandartsregister.nl

Lees wat de criteria zijn om als tandarts lid te mogen zijn van het kwaliteitsregister tandartsen. 

 

www.nwvt.nu

De wetenschappelijke vereniging voor tandartsen. 

 

www.knmt.nl

De beroepsvereniging van tandartsen. 

Informatie over behandelingen

Bezoek

Ina Boudier-Bakkerplein 3, 2331 HE Leiden

Bel 071 531 49 17

vandaag geopend van Gesloten i.v.m. vakantie