Stevenshof Tandartsen

Stevenshof Tandartsen vandaag geopend van Gesloten

Corona / Hygiëne

In onze praktijk werken we volgens de in de tandheelkunde geldende praktijkrichtlijnen wat betreft hygiëne- en infectiepreventie. Dit is de KNMT Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (2016) en als toevoeging hierop in Corona-tijd de Leidraad Mondzorg Corona (2020).

 

In verband met corona hebben we onze hygiëne-maatregelen aangescherpt. Kort samengevat houdt dit voor u in:

 • Er wordt in uw afspraakherinnering een triagevragenlijst meegestuurd. Hiermee bepalen we of u een verhoogd risico heeft op besmetting met Covid-19. Als u op een of meer van deze vragen ja kunt invullen, wilt u dan contact opnemen met de praktijk om te verleggen of de afspraak door kan gaan, en deze eventueel te verzetten? Hiervoor worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht. Op deze manier houden we het risico voor ons team en voor alle patiënten zo klein mogelijk. 
 • U komt zoveel mogelijk alleen, per kind is 1 ouder toegestaan in de behandelruimte. We staan maximaal twee mensen boven de 12 jaar oud tegelijkertijd toe in de behandelruimte. 
 • We vragen u bij binnenkomst uw handen te desinfecteren met handalcohol. U vindt hiervoor een alcoholdispenser direct links bij de ingang. Houdt u uw handen daarna zoveel mogelijk gevouwen en raak zo weinig mogelijk aan. 

 • U draagt in de algemene ruimtes van de praktijk een mondkapje

 
 • Ook in de wachtruimte houden we de 1,5 meter afstand in acht. Een uitzondering wordt hierbij gemaakt voor personen uit hetzelfde huishouden.
 • Tijdschriften zijn helaas op dit moment niet toegestaan.
 • Eventuele pennen die gebruikt worden voor het invullen van vragenlijsten worden gedesinfecteerd. 
 • Het toilet en de poetshoek zijn op dit moment helaas niet in gebruik. Houdt u daar rekening mee.
 • Het is voor ons onmogelijk om 1,5 meter afstand in acht te nemen. We dragen daarom mondkapjes, beschermbrillen en handschoenen, ook als we u ophalen uit de wachtkamer. We zullen u geen hand geven.
 • Eventuele verwijsbrieven, recepten e.d. sturen we zoveel mogelijk digitaal.
 • We vragen u om voor de controle of behandeling uw mond te spoelen met 1% waterstofperoxide mondspoeling.
 • Indien mogelijk maken we bij behandelingen gebruik van een rubber lapje in de mond om de mogelijkheid van besmette aerosolen te minimaliseren.

Bezoek

Ina Boudier-Bakkerplein 3, 2331 HE Leiden

Bel 071 531 49 17

vandaag geopend van Gesloten