Stevenshof Tandartsen

Stevenshof Tandartsen vandaag geopend van 08:30 - 17:00 uur

Corona / Hygiëne

In onze praktijk werken we volgens de in de tandheelkunde geldende praktijkrichtlijnen wat betreft hygiëne- en infectiepreventie. Dit is de KNMT Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (2016) en als toevoeging hierop in Corona-tijd de Leidraad Mondzorg Corona (2022).

 

In verband met corona hebben we de volgende hygiëne-maatregelen. Kort samengevat houdt dit voor u in:

  • Neem contact op met de praktijk als u (verdenking op) corona heeft. Doe dit zo spoedig mogelijk voorafgaand aan uw afspraak.
  • U komt zoveel mogelijk alleen, per kind is 1 ouder toegestaan in de behandelruimte. We staan maximaal twee mensen boven de 12 jaar oud tegelijkertijd toe in de behandelruimte. 
  • We vragen u bij binnenkomst uw handen te desinfecteren met handalcohol. U vindt hiervoor een alcoholdispenser direct links bij de ingang.

 
  • Ook in de wachtruimte houden we de 1,5 meter afstand in acht. Een uitzondering wordt hierbij gemaakt voor personen uit hetzelfde huishouden.
  • Eventuele pennen die gebruikt worden voor het invullen van vragenlijsten worden gedesinfecteerd. 
  • Het is voor ons onmogelijk om 1,5 meter afstand in acht te nemen. We dragen daarom mondkapjes, beschermbrillen en handschoenen, ook als we u ophalen uit de wachtkamer. We zullen u geen hand geven.
  • Eventuele verwijsbrieven, recepten e.d. sturen we zoveel mogelijk digitaal.
  • We vragen u om voor de behandeling uw mond te spoelen met 1% waterstofperoxide mondspoeling.
  • Indien mogelijk maken we bij behandelingen gebruik van een rubber lapje in de mond om de mogelijkheid van besmette aerosolen te minimaliseren.

Bezoek

Ina Boudier-Bakkerplein 3, 2331 HE Leiden

Bel 071 531 49 17

vandaag geopend van 08:30 - 17:00 uur