Stevenshof Tandartsen

Stevenshof Tandartsen vandaag geopend van 08:30 tot 17:00

Corona / Hygiëne

In onze praktijk werken we volgens de in de tandheelkunde geldende praktijkrichtlijnen wat betreft hygiëne- en infectiepreventie. Dit is de KNMT Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (2016) en als toevoeging hierop in Corona-tijd de Leidraad Mondzorg Corona (2020).

 

In verband met corona hebben we onze hygiëne-maatregelen aangescherpt. Kort samengevat houdt dit voor u in:

  • U wordt in uw afspraakherinnering gevraagd een triagevragenlijst in te vullen. Deze wordt vastgelegd in uw patiëntendossier. Hiermee bepalen we of u een verhoogd risico heeft op besmetting met Covid-19. Als dit zo is zijn we genoodzaakt een andere afspraak met u in te plannen. Hiervoor worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht. Het kan voorkomen dat we ter plekke nogmaals de vragenlijst met u doornemen.
  • U komt zoveel mogelijk alleen, per kind is 1 ouder toegestaan in de behandelruimte.
  • We vragen u bij binnenkomst uw handen te desinfecteren met handalcohol. Houdt u uw handen daarna zoveel mogelijk gevouwen en raak niets aan.

 
  • Ook in de wachtruimte houden we de 1,5 meter afstand in acht. Een uitzondering wordt hierbij gemaakt voor personen uit hetzelfde huishouden.
  • Speelgoed en tijdschriften zijn helaas op dit moment niet toegestaan.
  • Het toilet en de poetshoek zijn op dit moment helaas niet in gebruik. Houdt u daar rekening mee.
  • Het is voor ons onmogelijk om 1,5 meter afstand in acht te nemen. We dragen daarom mondkapjes, beschermbrillen en handschoenen, ook als we u ophalen uit de wachtkamer. We zullen u geen hand geven.
  • Eventuele verwijsbrieven, recepten e.d. sturen we zoveel mogelijk digitaal.
  • We vragen u om voor de controle of behandeling uw mond te spoelen met waterstofperoxide mondspoeling.
  • Indien mogelijk maken we bij behandelingen gebruik van een rubber lapje in de mond om de mogelijkheid van besmette aerosolen te minimaliseren.

Bezoek

Ina Boudier-Bakkerplein 3, 2331 HE Leiden

Bel 071 531 49 17

vandaag geopend van 08:30 tot 17:00